Članstvo v PD / PZS

PZS - Dobrodošli v dobri družbi!Zakaj postati član?

S članstvom v planinskem društvu “Sloga” Rogatec postanete hkrati član Planinske zveze Slovenije (PZS), ene naših največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij. Članstvo v njej prinaša številne prednosti:

Celoten seznam s prednostmiosnovnimi in dodatnimi ugodnostmi je na ogled na spletni strani PZS. Osnovna stran za članarine je http://clanarina.pzs.si/.

Članstvo v PD “Sloga” Rogatec vam omogoča tudi izposojo društvene opreme in popust pri organiziranem prevozu v okviru izletov v organizaciji planinskega drušva, nenazadnje pa boste na naših izletih vedno v dobri družbi! 🙂

Dodatne informacije

Vabimo vas, da si na spletni strani PZS ogledate naslednje dokumente:

V letu 2021 je članarina za članstvo v PZS preko našega društva enaka priporočenim zneskom PZS za posamezne kategorije članstva, objavljenem na omenjeni spletni strani. Povzeto, članarine za posamezne kategorije znašajo:

  • kategorija A (polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti) – 60 € (54,6 € z družinskim popustom)
  • kategorija B (polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti) – 28 € (22,6 € z družinskim popustom)
  • kategorija B1 (polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti) – 21 €
  • kategorija S+Š (srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti) –  18,5 € (15 € z družinskim popustom)
  • kategorija P+O (predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik) – 8 € (6,4 € z družinskim popustom)

PZS omogoča članstvo v več planinskih društvih hkrati; več o tem je na spletni strani PZS iz leta 2020.

Kako se včlanim?

Včlanite se lahko:

  • neposredno preko našega društva (pošljite nam sporočilo po e-pošti ali nas pokličite – Ines Zalezina, tel. 040 606 722);
  • posredno preko Planinske zveze Slovenije. PZS ima sistem vodenja evidence članov Naveza, ki omogoča včlanitev preko spletne strani; Pri vnosu podatkov izberite naše planinsko društvo, člansko izkaznico in znamkico za tekoče leto pa boste prejeli po pošti;
  • na Petrolovih bencinskih servisih (tak način plačila članarine je možen samo v poletnem času).